BizLIVE -

Hồi phục trở lại, VCB tăng hơn 1% vươn lên giá 78.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua vào 470 nghìn đơn vị, tương ứng 37 tỷ đồng.

Phiên 26/7: VCB vẫn là tâm điểm, khối ngoại bơm ròng thêm gần 75 tỷ đồng trên 3 sàn

Chốt phiên cuối tuần khối ngoại tiếp tục mua ròng 67,7 tỷ đồng trên HOSE, gần 11 tỷ đồng trên UpCoM và chỉ bán ra 3,7 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 340 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 272,7 tỷ đồng.

Ngoài VCB, khối ngoại giải ngân thêm vào các mã khác như VHM (178 nghìn đơn vị), VRE (404 nghìn đơn vị), GAS (99 nghìn đơn vị), CTD (77 nghìn đơn vị), BID (237 nghìn đơn vị) và PPC (289 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VNM (180 nghìn đơn vị), HPG (326 nghìn đơn vị), DXG (325 nghìn đơn vị), STB (513 nghìn đơn vị) và HCM (229 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh nhất, HCM mất 2,3% về lại giá 21.750 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, giảm mạnh giao dịch khối ngoại chỉ mua vào 2,6 tỷ đồng và bán ra 6,3 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân không đáng kể vào các mã như SHB (89 nghìn đơn vị), ART (207 nghìn đơn vị), HMH (11 nghìn đơn vị) và MPT (40 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như CEO (164 nghìn đơn vị), PVS (54 nghìn đơn vị) và VGS (135 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, trở lại trạng thái tích cực, khối ngoại mua ròng gần 11 tỷ đồng, tương ứng 960 nghìn đơn vị.

Bên mua tập trung giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là BSR (910 nghìn đơn vị) và QNS (107 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR tăng 2,7% còn QNS giữ giá tham chiếu.

Tương tự, bên bán cũng chỉ tập trung vào 2 cổ phiếu VEA (54 nghìn đơn vị) và VTP (9 nghìn đơn vị). Ngược chiều nhau, chốt phiên, VEA tăng 1,4% còn VTP lại mất 1,1%.

MAI HƯƠNG