BizLIVE - Giao dịch bán ròng của khối ngoại xuống dưới 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, tự doanh hôm nay lại bán ra khá mạnh các cổ phiếu Ngân hàng.
Phiên 26/1: Ngoài giao dịch trao tay FUEVFVND, khối tự doanh còn bán mạnh các cổ phiếu Ngân hàng
Khối ngoại bán ròng 152,72 tỷ đồng trên HOSE, 19,47 tỷ đồng trên HNX và mua ròng trên UPCoM 8,43 tỷ đồng. Tổng cộng, họ bán ròng 146,23 tỷ đồng.
Trên HOSE, FUEVFVND (+148,5 tỷ đồng) đứng đầu trong top mua vào bên cạnh NVL (+60,9 tỷ đồng). HPG (-91,3 tỷ đồng) đã được khối ngoại giảm giá trị bán ra tuy nhiên, khối này còn bán ra khá mạnh VNM (-85,9 tỷ đồng), GAS (-35 tỷ đồng).
 Nguồn Fiintrade.
Với tự doanh, việc bán ròng 223,21 tỷ đồng chủ yếu do họ bán ra FUEVFVND (-152,4 tỷ đồng) cho khối ngoại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mã Ngân hàng trong top như STB (-71,35 tỷ đồng), VPB (-46,97 tỷ đồng) là điều cần đáng lưu ý. Chiều mua vào, khối tự doanh chỉ giải ngân đáng kể nhất vào HPG (+27,55 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại giải ngân thực tế khá tốt vào NVB (+9 tỷ đồng), SHS (+5,3 tỷ đồng), VCS (+3,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc chốt lời mạnh SHB (-20,3 tỷ đồng) vẫn khiến sàn phải chứng kiến phiên bán ra.
Trên UPCoM, các mã ACV (+7,3 tỷ đồng), MML (+2,6 tỷ đồng), MCH (+1,6 tỷ đồng) được mua vào đủ mạnh để lấn lướt lại chiều bán ra gồm BSR (-4,4 tỷ đồng), CTR (-3,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG