BizLIVE - Giao dịch chốt lời của khối ngoại tại HPG chiếm tỷ trọng rất lớn trong giao dịch phiên hôm nay. Giá HPG có phần bị ảnh hưởng và giảm 2,7%.
Phiên 2/6: Khối ngoại chốt lời gần 1.000 tỷ đồng HPG
Thị trường nghẽn lệnh nhưng khối ngoại vẫn quyết liệt chốt lời. Họ bán ròng 1.2104,41 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 53,84 tỷ đồng trên HNX, mua ròng 16,27 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 1.247,98 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VCB (+100,4 tỷ đồng) là mã được mua vào đáng kể nhất nhưng các mã bị bán ra lại có giá trị rất lớn như HPG (-956,7 tỷ đồng), VIC (-180,2 tỷ đồng), VNM (-73,5 tỷ đồng). Trong đó, giá trị giao dịch của HPG đạt trên 2.000 tỷ đồng nên việc chốt lời của khối ngoại đã kéo giá cổ phiếu này giảm 2,7%.
  
Trên HNX, giao dịch chốt lời tại các mã PVS (-21,9 tỷ đồng), PAN (-15,2 tỷ đồng), VCS (-12,2 tỷ đồng), VND (-6 tỷ đồng) lại hầu như không ảnh hưởng tới thị giá. PVS (+3,8%), PAN (+7,5%), VCS (+1,05%), VND (+9,86%) đều tăng rất khỏe.
Trên UPCoM, CTR (+21,1 tỷ đồng), VTP (+5,5 tỷ đồng) là 2 mã được khối ngoại mua vào tốt nhất, giúp cho cán cân tại sàn đạt mức dương. Giá CTR (+0,92%), VTP (+2,09%) cũng đều tăng giá.
  
Chiều ngược lại, ACV (-4,1 tỷ đồng), VEA (-3,1 tỷ đồng), QNS (-2,4 tỷ đồng), LTG (-1,2 tỷ đồng), VGI (-1,1 tỷ đồng) dù bán ra cũng hầu như không quá bị ảnh hưởng diễn biến giá.

MAI HƯƠNG