BizLIVE - Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp trong khi tự doanh bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp.
Phiên 25/1: Khối ngoại và tự doanh rút ròng hơn 600 tỷ đồng
Khối ngoại bán ròng 256,61 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 16,03 tỷ đồng trên HNX, và mua ròng 9,1 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 263,53 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại chỉ ưu tiên mua 2 chứng chỉ ETF nội là FUESSVFL (+209,8 tỷ đồng), FUEVFVND (+35,3 tỷ đồng). Trong khi đó, HPG (-123,3 tỷ đồng), VNM (-116 tỷ đồng), VGC (-96,5 tỷ đồng), GAS (-62,2 tỷ đồng) ghi nhận tiếp sự chốt lời khá mạnh tay. 
Nguồn: Fiintrade. 
Tự doanh bán ròng 408,5 tỷ đồng trên HOSE và là phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp. Ngoài các ETF nội như FUESSVFL (-211,85 tỷ đồng),  FUEVFVND (-35 tỷ đồng),  E1VFVN30 (-30 tỷ đồng) bị bán ra, khối tự doanh còn bán mạnh ra các mã HPG (-163,54 tỷ đồng), DIG (-101,04 tỷ đồng), TCB (-41 tỷ đồng). Trong khi đó, họ mua vào mạnh nhất các mã NVL (+63,14 tỷ đồng), MWG (+23,31 tỷ đồng), REE (+18,07 tỷ đồng)
Trên HNX, NVB (+9 tỷ đồng), VCS (+2,6 tỷ đồng) bị lép trước chiều bán ra gồm SHB (-23,6 tỷ đồng), SHS (-2,4 tỷ đồng).
Trên UPCoM, việc giải ngân đều các cổ phiếu VTP (+7,5 tỷ đồng), MCH (+2 tỷ đồng), ACV (+1,7 tỷ đồng), ABI (+1,1 tỷ đồng), HC3 (+1 tỷ đồng) đã giúp sàn thoát cảnh bán ròng. Mã bị bán ra nhiều nhất là BSR (-4,5 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG