BizLIVE -

Giao dịch vẫn duy trì trạng thái tích cực, khối ngoại mua ròng 187 tỷ đồng trên HOSE, 17,7 tỷ đồng trên UpCoM và chỉ bán ra 10,7 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 24/7: Giải ngân mạnh vào VJC, khối ngoại tiếp tục bơm ròng 194 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm nhẹ giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 556,9 tỷ đồng, chiếm 13% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 369,9 tỷ đồng.

Đứng đầu giá trị mua ròng là VJC với 120 tỷ đồng, tương ứng 878 nghìn đơn vị. Chốt phiên, VJC tăng nhẹ 0,7% lên giá 132.800 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này còn giải ngân mạnh vào các mã khác như VIC (266 nghìn đơn vị), MSN (232 nghìn đơn vị), HPG (835 nghìn đơn vị), VRE (471 nghìn đơn vị), VHM (137 nghìn đơn vị) và CTD (90 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra tập trung ở một số mã như HBC (1,9 triệu đơn vị), STB (1,8 triệu đơn vị), VCB (129 nghìn đơn vị), PVT (473 nghìn đơn vị) và VNM (42 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 10,7 tỷ đồng, tương ứng 841 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là SHS (523 nghìn đơn vị), PVS (169 nghìn đơn vị), CEO (108 nghìn đơn vị) và INN (24 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, SHS mất hơn 3% về lại giá 9.300 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã DGC (19 nghìn đơn vị) và SHB (26 nghìn đơn vị). Chốt phiên, DGC mất 1,8% còn SHB giữ giá tham chiếu.

Trên UpCoM, giao dịch tích cực, khối ngoại mua ròng 17,7 tỷ đồng, tương ứng 876 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là GVR (824 nghìn đơn vị), VEA (63 nghìn đơn vị) và QNS (98 nghìn đơn vị). Đột biến, GVR tăng 4,9% lên giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra nhẹ các mã như BSR (127 nghìn đơn vị), ACV (7 nghìn đơn vị) và VGI (13 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG