BizLIVE -

Đồng thuận trên cả 2 sàn, khối ngoại mua vào gần 20 tỷ đồng trên HNX và hơn 34 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG được mua vào mạnh nhất với hơn 400 nghìn đơn vị. 

Phiên 22/3: Gia tăng tỷ trọng HPG, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp 54 tỷ đồng
Trên sàn HOSE, giá trị giao dịch vẫn ở mức cao, khối ngoại mua vào 220 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng giá trị trên toàn thị trường và bán ra 185,7 tỷ đồng.
Phân hóa trong nhóm ngành sắt thép trong khi HPG được mua vào 401 nghìn đơn vị, tương ứng gần 12 tỷ đồng thì HSG lại bị bán ra 143 nghìn đơn vị. Ngược với điều này, HPG đánh mất 1% còn HSG lại tăng 0,6%. 
Đứng thứ 2 về giá trị mua ròng, CII được khối ngoại mua vào 426 nghìn đơn vị, tương ứng gần 10 tỷ đồng. 
Cùng với đó, các cổ phiếu khác cũng được mua vào như DHC (301 nghìn đơn vị), NT2 (304 nghìn đơn vị), BVH (131 nghìn đơn vị) và VCB (158 nghìn đơn vị). 
Bên bán, VIC bị bán ra mạnh nhất với 293 nghìn đơn vị, tương ứng 13,3 tỷ đồng. Tuy vậy, tiếp nối đà tăng, đóng cửa phiên giao dịch VIC tăng nhẹ 0,7% lên 45.500 đồng/cổ phiếu. MSN cũng bị bán ra mạnh với 149 nghìn đơn vị, tương ứng 10,4 tỷ đồng. 
Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng bị bán ra như SBT (290 nghìn đơn vị), BID (230 nghìn đơn vị) và TDH (322 nghìn đơn vị). 
Trên sàn HNX, tiếp tục xu hướng mua ròng mạnh trên sàn này, khối ngoại mua vào 19,6 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 24 tỷ đồng và bán ra 4,5 tỷ đồng.
Liên tục gom PVS và IVS, hôm nay khối này mua vào 439 nghìn đơn vị, tương ứng 7,3 tỷ đồng. Kết thúc phiên tăng nhẹ 0,6%, PVS đóng cửa ở 16.800 đồng/cổ phiếu. 
IVS tiếp tục giảm nhẹ 0,59% nhưng khối này vẫn mua vào 292 nghìn đơn vị, tương ứng 4,9 tỷ đồng. 
Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng được mua vào mạnh như NTP (24 nghìn đơn vị), SCR (77 nghìn đơn vị), VCG (67 nghìn đơn vị) và SHB (98 nghìn đơn vị). 
Bên bán, khối ngoại bán ra không đáng kể các mã như DBC (26 nghìn đơn vị) và VGS (103 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG