BizLIVE -

Điều chỉnh mạnh, VCB mất tới 2,3%, chốt phiên ở mức giá 85.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại là một tác nhân chính khi bán ra 534 nghìn đơn vị, tương ứng 46 tỷ đồng.

Phiên 22/11: Khối ngoại chốt lời mạnh VCB

Trên HOSE, tăng mạnh giao dịch do ảnh từ hoạt động thỏa thuận VNM, khối ngoại thực hiện mua vào 1.353 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.364 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là CTG (1,1 triệu đơn vị), VRE (602 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1,2 triệu đơn vị), HPG (797 nghìn đơn vị), PLX (150 nghìn đơn vị) và KBC (568 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, ngoài VCB, khối ngoại chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VHM (208 nghìn đơn vị), VJC (90 nghìn đơn vị), SAB (43 nghìn đơn vị), VGC (557 nghìn đơn vị), ROS (363 nghìn đơn vị) và MSN (100 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên bán ròng 7,7 tỷ đồng, tương ứng 322 nghìn đơn vị. Trong đó, 2 cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (338 nghìn đơn vị) và MBG (105 nghìn đơn vị). Đối lập nhau, PVS mất 2,2% còn MBG tăng gần 10%.

Trong khi đó, bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như CEO (151 nghìn đơn vị), TNG (35 nghìn đơn vị) và SLS (3 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp, khối ngoại thực hiện mua vào 15,9 tỷ đồng và bán ra 18,4 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (111 nghìn đơn vị), ACV (38 nghìn đơn vị) và SIP (18 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ bán ra mạnh ở VEA với giá trị hơn 9 tỷ đồng, tương ứng 190 nghìn đơn vị. Chốt phiên, cổ phiếu này mất tới 3% về lại giá 48.000 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG