BizLIVE -

Cụ thể, khối ngoại có phiên bơm ròng hơn 22 tỷ đồng trên HOSE và 1,6 tỷ đồng trên UpCoM. Tuy vậy, khối này lại bán ròng gần 25 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 22/10: Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 22 tỷ đồng trên HOSE

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 471 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 449 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như VNM (173 nghìn đơn vị), KBC (1,2 triệu đơn vị), VJC (123 nghìn đơn vị), VCB (133 nghìn đơn vị) và HPG (341 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, VJC tăng 2,8%, VCB tăng 1,4% còn HPG cũng tăng 1,9%.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở một số mã như VHM (239 nghìn đơn vị), MSN (237 nghìn đơn vị), POW (657 nghìn đơn vị), GTN (417 nghìn đơn vị), VRE (246 nghìn đơn vị) và ANV (274 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có phiên rút ròng mạnh gần 25 tỷ đồng, tương ứng 137 nghìn đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là NET (550 nghìn đơn vị), PVS (380 nghìn đơn vị) và NDN (104 nghìn đơn vị). Chốt phiên, NET mất hơn 9%, PVS mất 2,2% còn NDN giữ được mức giá tham chiếu.

Ngược lại, khối này chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như SHB (740 nghìn đơn vị), TNG (33 nghìn đơn vị và VCS (3 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch cân bằng, khối ngoại mua vào 22,8 tỷ đồng và bán ra 21,2 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là OIL (363 nghìn đơn vị), VTP (23 nghìn đơn vị), MCH (39 nghìn đơn vị) và ACV (15 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra tập trung ở 2 cổ phiếu chính là BSR (763 nghìn đơn vị) và LPB (211 nghìn đơn vị). Chốt phiên, cả 2 mã này vẫn giữ mức giá tham chiếu.

MAI HƯƠNG