BizLIVE -

Khối này mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu HPG và 1,5 triệu cổ phiếu HSG. Giao dịch đầy tích cực, HPG tăng 1,7% còn HSG tăng hơn 5%.

Phiên 22/1: Tiền khối ngoại đổ vào HPG và HSG

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 787 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 708 tỷ đồng. Như vậy, khối này tiếp tục có phiên mua ròng gần 79 tỷ đồng.

Ngoài HPG và HSG, khối ngoại chỉ giải ngân đồng đều vào các mã như VHM (202 nghìn đơn vị), STB (658 nghìn đơn vị), VNM (52 nghìn đơn vị), PLX (109 nghìn đơn vị) và TCH (114 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra đều ở các mã VIC (184 nghìn đơn vị), VJC (143 nghìn đơn vị), MSN (277 nghìn đơn vị), VRE (409 nghìn đơn vị), POW (1,2 triệu đơn vị), HDB (257 nghìn đơn vị) và DXG (340 nghìn đơn vị).  

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên mua ròng nhẹ 2,7 tỷ đồng. Trong đó, các cổ phiếu được mua vào nhẹ là PVS (79 nghìn đơn vị), CEO (158 nghìn đơn vị) và SHB (46 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như HUT (494 nghìn đơn vị), NDN (18 nghìn đơn vị), TIG (31 nghìn đơn vị) và NHA (15 nghìn đơn vị). Giao dịch đầy sôi động, HUT tăng 4,6%, NDN tăng 7,7% và NHA cũng tăng 4,7%.

Trên UpCoM, trạng thái giao dịch vẫn khá tích cực, khối ngoại thực hiện mua vào 59 tỷ đồng và bán ra 39,6 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân mạnh vào 2 cổ phiếu là VEA (562 nghìn đơn vị) và VTP (22 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA tăng 2% còn VTP tăng nhẹ 0,2%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã ACV (32 nghìn đơn vị), CTR (36 nghìn đơn vị), BSR (153 nghìn đơn vị) và OIL (17 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG