BizLIVE - Khối ngoại bán ròng khoảng 66,59 tỷ đồng trên 3 sàn. Vai trò của nhà đầu tư ngoại không được thể hiện quá rõ ràng trong phiên đáo hạn phái sinh ngày hôm nay.
Phiên 21/5: Khối ngoại bán ròng nhẹ
Khối ngoại bán ròng tổng cộng 66,59 tỷ đồng, với HOSE bán ròng 66,69 tỷ đồng, HNX bán ròng 3,3 tỷ đồng và chỉ có UPCoM mua ròng 3,43 tỷ đồng.
  
Tại HOSE, họ mua ròng 66,3 tỷ đồng VNM, giá trị nhiều nhất. Kế đến là mua vào 34,7 tỷ đồng FUEVFVND và VCB là 25,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khối ngoại cũng chốt lời đáng kể 2 mã HPG (-77,7 tỷ đồng), DBC (-27,5 tỷ đồng) trong ngày hôm nay. Ngoài ra, còn có VRE (-27,3 tỷ đồng).
Tại HNX, khối ngoại giao dịch tiếp tục không quá sôi nổi. SHB (-2,1 tỷ đồng) đứng đầu về giá trị bán ra khi mã này vẫn chưa có biểu hiện hồi phục.
Tại UPCoM, giao dịch sôi động hơn khi VEA (+10,5 tỷ đồng) được mua vào mạnh mẽ nhưng đồng thời khối ngoại cũng bán ra ACV (-8,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG