BizLIVE - Quy mô bán ròng của khối ngoại trên 3 sàn đã được thu hẹp lại trong phiên bán ròng thứ 9, còn 133 tỷ đồng.
Phiên 21/2: Khối ngoại giảm mạnh hoạt động bán ròng xuống còn 133 tỷ đồng
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 117,29 tỷ đồng trong đó tập trung vào E1VFVN30 với giá trị là 50,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên mua nhiều khả năng vẫn là khối tự doanh trong nước khi giá trị mua ròng của khối này cũng xấp xỉ giá trị trên. 
Ngoài E1VFVN30, khối ngoại còn bán ròng 40,1 tỷ đồng BID và 15,5 tỷ đồng PVD trong đó BID (-3,5%) chịu tác động tiêu cực nhất giảm xuống 49.500 đồng/cổ phiếu. PVD cũng giảm nhưng chỉ mất 1,1% xuống 13.200 đồng/cổ phiếu.
Chiều mua vào, giao dịch có cải thiện hơn khi VNM được mua vào 13,3 tỷ đồng, VIC là 11,2 tỷ đồng và VNM cũng phản ứng tốt với dòng tiền ngoại khi tăng 2% trong phiên hôm nay.
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, ngoài giao dịch mang tính chất tạo lập ETF ở trên, một số cổ phiếu tiếp tục được giải ngân, đáng kể là VCB 24 tỷ đồng, MBB với 19,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, lại có sự phân hóa trong giao dịch khi TCB và CTG cũng là cổ phiếu Ngân hàng nhưng bị bán ra lần lượt 15 tỷ đồng và 13,35 tỷ đồng.
Tại HNX, khối ngoại chỉ bán ra 4,92 tỷ đồng trong đó DGC (-5,9 tỷ đồng) đóng vai trò chủ đạo. Các mã còn lại được giao dịch không đáng kể.
Còn UPCoM, khối ngoại vẫn bán ròng 10,85 tỷ đồng do các mã LPB (-5,5 tỷ đồng), ACV (-4,1 tỷ đồng) và HND (-3,4 tỷ đồng). Khối này cũng giải ngân tương đối tốt vào VTP (+3,8 tỷ đồng) và VEA (+1,7 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG