BizLIVE -

Cụ thể, khối này rút ròng gần 330 tỷ đồng trên HOSE, 12 tỷ đồng trên HNX và 2,7 tỷ đồng trên UpCoM. Trong đó, KDH bị bán ra mạnh nhất với giá trị 257 tỷ đồng, tương ứng 9,8 triệu đơn vị.

Phiên 21/11: Thỏa thuận gần 10 triệu cổ phiếu KDH, khối ngoại rút ròng thêm 344 tỷ đồng

Trên HOSE, tăng mạnh hoạt động giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 775 tỷ đồng và bán ra 1.105 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Các mã được mua vào mạnh nhất là VRE (1,2 triệu đơn vị), ROS (1,2 triệu đơn vị), VNM (192 nghìn đơn vị), HDG (604 nghìn đơn vị), SMB (182 nghìn đơn vị), KBC (484 nghìn đơn vị) và PVT (364 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, VNM mất thêm 2.000 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ở mức giá 122.000 đồng.

Ngược lại, ngoài KDH, khối ngoại cũng bán ra mạnh ở các mã khác như VIC (377 nghìn đơn vị), HPG (1,7 triệu đơn vị), VHM (294 nghìn đơn vị), VCB (234 nghìn đơn vị), SSI (841 nghìn đơn vị) và NVL (260 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục rút ròng gần 12 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị.

Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là PVS (325 nghìn đơn vị), CEO (360 nghìn đơn vị), NDN (137 nghìn đơn vị) và SHB (90 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, CEO và SHB mất lần lượt là 1,1% và 1,5%. Ngược lại, khối này gần như không giải ngân.

Trên UpCoM, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 13,4 tỷ đồng và bán ra 16,1 tỷ đồng. Các mã được mua vào nhẹ như QNS (98 nghìn đơn vị), VTP (6 nghìn đơn vị) và MCH (10 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VEA (144 nghìn đơn vị), MPC (26 nghìn đơn vị) và BCM (10 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BCM tăng 1,1% còn MPC và VEA mất lần lượt 1,4% và 0,6%.

MAI HƯƠNG