BizLIVE - Khối ngoại bán ra gần 1,7 triệu đơn vị, tương ứng 33 tỷ đồng. Ngược với điều này, GTN chốt phiên vẫn tăng hơn 2% vươn lên giá 20.000 đồng/cổ phiếu.
Phiên 21/10: Khối ngoại bán gần 1,7 triệu cổ phiếu GTN

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 381 tỷ đồng, tương ứng 9,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 419,5 tỷ đồng. Như vậy, khối này chuyển sang rút ròng 37,9 tỷ đồng, tương ứng 1,6 triệu đơn vị.

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như VNM (124 nghìn đơn vị), PTB (200 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (519 nghìn đơn vị), KBC (474 nghìn đơn vị), VCB (69 nghìn đơn vị) và HCM (226 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, ngoài GTN, khối ngoại cũng bán ra mạnh ở các mã khác như MSN (343 nghìn đơn vị), VHM (189 nghìn đơn vị), HPG (632 nghìn đơn vị), VJC (77 nghìn đơn vị) và VRE (329 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 2,9 tỷ đồng và bán ra 5,2 tỷ đồng. Các mã được mua vào nhẹ như SHB (101 nghìn đơn vị), TNG (22 nghìn đơn vị) và VDL (5 nghìn đơn vị). Chốt phiên, SHB mất 1,5% và TNG mất 2,4%.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như CEO (124 nghìn đơn vị), PVS (44 nghìn đơn vị) và AMV (31 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại chuyển sang rút ròng 7,6 tỷ đồng, tương ứng 117 nghìn đơn vị.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (109 nghìn đơn vị), MPC (79 nghìn đơn vị), MCH (10 nghìn đơn vị) và ACV (7 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, MPC mất tới 4,8% về lại giá 22.000 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, bên bán chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là SDI (123 nghìn đơn vị) và BSR (220 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, SDI có phiên tăng đột biến gần 15% vươn lên giá 101.800 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG