BizLIVE -

Cụ thể, khối này mua ròng 16,9 tỷ đồng trên HOSE, 2,6 tỷ đồng trên HNX và 36,4 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 21/1: Khối ngoại mua ròng trên cả 3 sàn, bơm ròng thêm 60 tỷ đồng

Trên HOSE, giao dịch tiếp tục diễn ra khá sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 616,6 tỷ đồng, chiếm 18% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 600 tỷ đồng.

Được mua vào mạnh nhất là HPG và chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với giá trị lần lượt là 32 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,2 triệu đơn vị và 1 triệu đơn vị. Chốt phiên, HPG tăng 1,4% còn chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tăng tới 5,9%.

Các mã còn lại cũng được mua vào nhẹ như VNM (106 nghìn đơn vị), GAS (73 nghìn đơn vị), STB (527 nghìn đơn vị), HDB (161 nghìn đơn vị), PLX (66 nghìn đơn vị) và PC1 (181 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra tập trung ở một số mã chính sau đây POW (2 triệu đơn vị), DXG (973 nghìn đơn vị), NVL (199 nghìn đơn vị), NT2 (565 nghìn đơn vị), VRE (184 nghìn đơn vị), CTG (231 nghìn đơn vị) và VJC (37 nghìn đơn vị).

Trên HNX, tích cực hơn so với các phiên trước đây, khối ngoại mua ròng 2,6 tỷ đồng. Trong đó, PVS được mua vào mạnh nhất với giá trị 4,5 tỷ đồng, tương ứng 248 nghìn đơn vị. Chốt phiên, PVS tăng 2,8% vươn lên giá 18.300 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại được mua vào không đáng kể.

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như NTP (44 nghìn đơn vị), HUT (400 nghìn đơn vị) và WCS (3 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại mua ròng hơn 36,4 tỷ đồng, tương ứng 4,9 triệu đơn vị. Bên mua chỉ tập trung giải ngân vào BSR với giá trị hơn 43 tỷ đồng, tương ứng 5,3 triệu đơn vị. Đột biến, BSR tăng 13,5% khi chốt phiên, vươn lên giá 8.400 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này cũng bán ra tập trung ở một số mã VLC (450 nghìn đơn vị), ACV (34 nghìn đơn vị) và MPC (29 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG