BizLIVE -

Trong phiên đầu năm mới, khối ngoại chuyển sang rút ròng 31 tỷ đồng trên HOSE, giao dịch cân bằng trên HNX và UpCoM.

Phiên 2/1: Hạn chế giao dịch ngày đầu năm, khối ngoại rút ròng nhẹ 31 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 164 tỷ đồng, chỉ chiếm 4,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 195,2 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là VRE (404 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (508 nghìn đơn vị), MSN (117 nghìn đơn vị), VNM (51 nghìn đơn vị), GEG (178 nghìn đơn vị), VHM (78 nghìn đơn vị) và HPG (174 nghìn đơn vị). Nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay, HPG có phiên hồi phục hơn 2% chốt phiên vươn lên mức giá 24.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này tập trung bán ra mạnh ở HDB với khối lượng lên tới gần 1,5 triệu đơn vị, tương ứng 40 tỷ đồng. Tuy vậy, cổ phiếu này vẫn tăng 0,9% khi chốt phiên.

Các mã còn lại cũng bị bán ra nhẹ như VIC (130 nghìn đơn vị), BID (182 nghìn đơn vị), VCB (51 nghìn đơn vị), NVL (72 nghìn đơn vị), POW (341 nghìn đơn vị), CTD (68 nghìn đơn vị) và PVD (235 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 1,4 tỷ đồng và bán ra 1,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là VCS (5 nghìn đơn vị), HAD (8 nghìn đơn vị) và LAS (20 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như HUT (150 nghìn đơn vị), TIG (45 nghìn đơn vị) và NTP (9 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại mua vào 13 tỷ đồng và bán ra 12,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là QNS (172 nghìn đơn vị), ACV (45 nghìn đơn vị) và VEA (17 nghìn đơn vị). Khá tiêu cực, QNS và ACV mất lần lượt là 1,5% và 3,8%, còn VEA chỉ tăng nhẹ 0,4%.

Bên bán ròng, khối này cũng tập trung giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu chính như BSR (609 nghìn đơn vị), MPC (69 nghìn đơn vị), VLC (59 nghìn đơn vị) và WSB (11 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm này, MPC tăng 5,6% chốt phiên ở mức giá 22.700 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG