BizLIVE -

Kết thúc chuỗi 6 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại trở lại mua ròng trên cả 2 sàn. Trong đó, khối này mua vào 8 tỷ đồng trên HNX và 22 tỷ đồng trên HOSE. 

Phiên 20/1: Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 30 tỷ đồng
Trên sàn HOSE, giao dịch tăng đột biến nhờ thỏa thuận nội khối 1,8 triệu cổ phiếu VNM. Cụ thể, khối ngoại mua vào 526,5 tỷ đồng, chiếm tới 27,5% tổng giá trị giao dịch toàn sàn và bán ra 504 tỷ đồng. 
Đứng đầu về giá trị mua ròng là CII, khối này mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 90,8 tỷ đồng, giao dịch được thực hiện qua giao dịch thỏa thuận. Như vậy, nếu loại bỏ giao dịch này, khối ngoại vẫn sẽ bán ròng gần 70 tỷ đồng. 
Đứng thứ 2, VCB tiếp tục được mua vào 171 nghìn đơn vị, tương ứng gần 7 tỷ đồng. Giảm nhẹ, VCB đánh mất 0,7% về 40.000 đồng/cổ phiếu. 
Sau phiên mua ròng mạnh FIT ngày hôm trước, khối ngoại tiếp tục mua vào 579 nghìn đơn vị. Cũng như VCB, FIT cũng đánh mất 2,5% về 7.800 đồng/cổ phiếu. 
Cùng với đó, các cổ phiếu khác cũng được mua vào như HAH (96 nghìn đơn vị), BHS (251 nghìn đơn vị) và DPM (83 nghìn đơn vị).
Chiều bán, VIC trở lại dẫn đầu về giá trị bán ròng với 36,7 tỷ đồng, tương ứng 774 nghìn đơn vị. Giảm nhẹ 0,2% về 47.400 đồng/cổ phiếu. 
HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh với 1 triệu đơn vị, tương ứng 25,6 tỷ đồng. Không mấy ảnh hưởng từ giao dịch này, HPG vẫn giữ ở tham chiếu 25.200 đồng/cổ phiếu. 
Ngoài ra, các cổ phiếu khác cũng bị bán ra như PVD (414 nghìn đơn vị), HAG (784 nghìn đơn vị) và NT2 (272 nghìn đơn vị). 
Trên sàn HNX, trở về mua ròng nhẹ, khối ngoại mua vào 8 tỷ đồng. Cụ thể, khối này chỉ bán ra 26 tỷ đồng nhưng lại mua vào 34,3 tỷ đồng. 
Đứng đầu giá trị bán ròng tiếp tục là PVS, khối này bán ra 2,9 tỷ đồng, tương ứng 219 nghìn đơn vị. Bi quan chung của nhóm dầu khí, PVS đánh mất 2,2% về 13.300 đồng/cổ phiếu. 
Các cổ phiếu khác bị bán ròng nhẹ như VAT (100 nghìn đơn vị), SHB (101 nghìn đơn vị) và TCT (8 nghìn đơn vị). 
Chiều mua, đứng đầu giá trị mua ròng là TIG, khối này mua vào 2,6 tỷ đồng, tương ứng 300 nghìn đơn vị. Tuy vậy, cổ phiếu này vẫn đánh mất 2,3% về lại 8.400 đồng/cổ phiếu. 
Đứng thứ 2, PLC cũng đánh mất 0,5% về 37.700 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối này mua vào 39 nghìn đơn vị, tương ứng 1,5 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG