BizLIVE - Khối ngoại đã quay sang bán ròng tuy nhiên trong danh mục giải ngân vẫn có FUEVFVND.
Phiên 19/2: Khối ngoại bán ròng sau 2 phiên mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng
Tự doanh bán ròng gần 100 tỷ đồng trên HOSE và chủ yếu vẫn bán ra FUEVFVND (-65 tỷ đồng) cho khối ngoại. Các cổ phiếu ACB (-17,37 tỷ đồng), VPB (-13,19 tỷ đồng) cũng bị tự doanh bán ra nhưng với quy mô nhỏ hơn. Chiều ngược lại, khối tự doanh mua vào nhiều nhất là HPG (+38 tỷ đồng), TCB (+10,53 tỷ đồng).
 Giao dịch tự doanh (Nguồn Fiintrade)
Còn với khối ngoại, sau 2 phiên mua ròng tới hơn 1.200 tỷ đồng, họ đã bán ròng nhẹ phiên hôm nay với HOSE bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng và bán ròng 612 triệu đồng trên HNX nhưng mua ròng 1,54 tỷ đồng trên UPCoM.

Chiều mua vào, trên HOSE, khối ngoại mua VHM (+88,6 tỷ đồng), VCB (+75,3 tỷ đồng), FUEVFVND (+63,6 tỷ đồng), MSN (+50 tỷ đồng). Còn chiều bán ra, họ bán ròng VNM (-116,2 tỷ đồng), CTG (-96,3 tỷ đồng), HSG (-54,5 tỷ đồng).

Với HNX, dù giải ngân rất tốt vào NVB (+9,6 tỷ đồng) nhưng một loạt các giao dịch thoái lui khỏi IDV (-2,9 tỷ đồng), PVS (-2 tỷ đồng), CSC (-1,7 tỷ đồng), BVS (-1,6 tỷ đồng) đã làm cán cân ngả sang bên bán.

Duy nhất chỉ có sàn UPCoM được khối ngoại mua ròng nhẹ nhờ vào các giao dịch của ACV (+1,7 tỷ đồng), MCH (+1,6 tỷ đồng), LTG (+1,6 tỷ đồng). Chiều bán ra, QNS (-4,6 tỷ đồng) bị bán ra đáng kể nhất.

MAI HƯƠNG