BizLIVE - Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với quy mô lớn trong khi tự doanh bán ra trong ngày đáo hạn phái sinh.
Phiên 19/11: Khối ngoại lại mua ròng mạnh, tự doanh xả VN30 ngày đáo hạn phái sinh
Giao dịch của khối ngoại đang có chiều hướng tích cực với phiên mua ròng liên tiếp ở giá trị cao. Họ mua ròng 385,26 tỷ đồng tính tổng cộng trên 3 sàn: mua ròng 399,2 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 19,75 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 5,81 tỷ đồng trên UPCoM.
Trên HOSE, các mã nằm trong mục tiêu giải ngân lớn đều là các cổ phiếu trong VN30 như VJC (+113,8 tỷ đồng), VNM (+97,3 tỷ đồng), VCB (+88,2 tỷ đồng), VRE (+84,5 tỷ đồng, CTG (+53,3 tỷ đồng), MBB (+32,9 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại chỉ bán ra đáng kể nhất HDB (-40,1 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Còn tự doanh trong nước trong phiên cơ cấu phái sinh lại ưu tiên bán ra các cổ phiếu VN30: VNM (-45,37 tỷ đồng), VIC (-28,5 tỷ đồng), FPT (-24,43 tỷ đồng), VCB (-21,38 tỷ đồng), MSN (-16,15 tỷ đồng), VHM (-14,15 tỷ đồng). 
Khối này chỉ mua mạnh ở VPB (+40,98 tỷ đồng), HPG (+33,55 tỷ đồng). Tính gộp lại, tự doanh bán ròng 174,14 tỷ đồng.
Trên HNX, ACB (-10,6 tỷ đồng), TNG (-2,7 tỷ đồng), AMV (-1,9 tỷ đồng) là những cổ phiếu bị khối ngoại chốt lời nhiều nhất sàn. Chiều mua vào, không có mã nào được giải ngân trên 1 tỷ đồng.
Trên UPCoM, ACV (+7,3 tỷ đồng), MCH (+2,7 tỷ đồng) đã góp công chính cho diễn biến mua ròng của khối ngoại. Trong khi đó, LTG (-5,8 tỷ đồng) vẫn bị chốt lời khá nhiều.

MAI HƯƠNG