BizLIVE -

Sau thông tin đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu của cổ đông nội bộ, HPG có phiên hồi phục mạnh 2,7% trở lại giá 23.050 đồng. Trong đó, khối ngoại mua vào 975 nghìn đơn vị, tương ứng 26 tỷ đồng.

Phiên 18/6: Khối ngoại trở lại mua ròng gần 1 triệu cổ phiếu, HPG hồi phục mạnh

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 703,8 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 687 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VNM (237 nghìn đơn vị), POW (1,7 triệu đơn vị), HPG (975 nghìn đơn vị), BVH (256 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (1,3 triệu đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra tập trung ở 3 cổ phiếu chính là VHM (577 nghìn đơn vị), YEG (225 nghìn đơn vị) và EIB (959 nghìn đơn vị). Chốt phiên, YEG mất tới 5,2% còn EIB tăng nhẹ 0,3% và VHM giữ giá tham chiếu.

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 3,4 tỷ đồng và bán ra 5,2 tỷ đồng. Trong đó, bên mua chỉ giải ngân tập trung với PVS với giá trị 1,9 tỷ đồng, tương ứng 86 nghìn đơn vị. Tăng nhẹ 0,9%, PVS chốt phiên ở mức giá 22.200 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối này chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là DBC (75 nghìn đơn vị) và TNG (72 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực, TNG tăng 1,6% lên giá 18.700 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, tăng hoạt động giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 70,2 tỷ đồng và bán ra 66,5 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân đều vào các mã như VGG (86 nghìn đơn vị), ACV (33 nghìn đơn vị), QNS (83 nghìn đơn vị), VEA (19 nghìn đơn vị) và GEG (53 nghìn đơn vị). Tăng đột biến 5,5%, VGG chốt phiên ở mức giá 65.000 đồng/cổ phiếu, các mã còn lại biến động không đáng kể.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra mạnh ở BSR với giá trị 671 nghìn đơn vị, tương ứng 8,6 tỷ đồng. Mất thêm 1,5%, BSR chốt phiên ở mức giá 12.800 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG