BizLIVE - Giá trị bán ròng của khối ngoại sau 3 phiên bán mạnh đã giảm xuống còn 733 tỷ đồng. Cùng với đó, tự doanh cũng tiếp tục bán mạnh các cổ phiếu lớn.
Phiên 18/5: Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp
Phiên hôm nay, tự doanh bán ròng gần 280 tỷ đồng. Các mã lớn như HPG (-106,82 tỷ đồng), VIC (-38,05 tỷ đồng), TCB (-23,15 tỷ đồng), VNM (-18,05 tỷ đồng), MSB (-16,21 tỷ đồng) bị bán ra mạnh nhất.
Nguồn MBS.  
Còn khối ngoại đã giảm bớt quy mô bán ròng. Họ bán ròng 656,8 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 82,59 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 5,81 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 733,58 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VPB (-136,2 tỷ đồng), VIC (-125,4 tỷ đồng), VNM (-88 tỷ đồng), PLX (-64,5 tỷ đồng), VCB (-62 tỷ đồng) áp đảo chiều mua vào. 
Đã không có cổ phiếu nào được mua ròng trên 100 tỷ đồng, đáng kể nhất STB (+34,9 tỷ đồng).
Trên HNX, VND (-87,3 tỷ đồng) bị chốt lời rất mạnh và là nguyên nhân chính khiến HNX bị bán ròng.
Trên UPCoM, ACV (+10,7 tỷ đồng), VEA (+7,4 tỷ đồng) có sự hợp sức tích cực hơn so với các mã chiều bán như BSR (-13 tỷ đồng), QNS (-5,3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG