BizLIVE - Khối ngoại và tự doanh vẫn đang cùng bán ra các cổ phiếu lớn.
Phiên 17/5: Khối ngoại có phiên thứ 3 liên tiếp bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng
Khối tự doanh cũng bán ròng tương đối mạnh trên HOSE, -279,22 tỷ đồng. Các cổ phiếu trong VN Diamond và VN30 bị khối này bán ra nhiều nhất như HPG (-106,82 tỷ đồng), VIC (-38,05 tỷ đồng), TCB (-23,15 tỷ đồng), VNM (-18,05 tỷ đồng), MSB (-16,21 tỷ đồng), EIB (-12,72 tỷ đồng), MBB (-11,17 tỷ đồng), FPT (-10,92 tỷ đồng), VHM (-9,95 tỷ đồng).
Nguồn MBS.  
Trong khi đó, khối ngoại đã có phiên thứ 3 bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Họ bán ròng 1.265,57 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 39,36 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 6,27 tỷ đồng.
  
Trên HOSE, FPT (+218,6 tỷ đồng) là trường hợp được mua vào đáng kể nhất trong khi các mã như VPB (-292,3 tỷ đồng), VNM (-176,1 tỷ đồng), VIC (-165,2 tỷ đồng), HPG (-136 tỷ đồng), CTG (-91 tỷ đồng) xuất hiện ở chiều bán lấn lướt hơn hẳn.
Trên HNX, VND (-33,1 tỷ đồng), PAN (-3,8 tỷ đồng), THD (-2,1 tỷ đồng) cũng vượt trội so với chiều mua.
Chỉ có trên UPCoM, ACV (+12,1 tỷ đồng), VEA (+4,3 tỷ đồng), SIP (+2,9 tỷ đồng), MCH (+1,8 tỷ đồng), MLC (+1,6 tỷ đồng) mới có vị thế tốt hơn. Khối ngoại bán ra các mã BSR (-11,5 tỷ đồng), LTG (-5,7 tỷ đồng), QNS (-1,4 tỷ đồng) là mạnh nhất.

MAI HƯƠNG