BizLIVE - Khối ngoại đã giảm đáng kể quy mô bán ròng và cũng không nhắm đến các mã lớn. Tuy nhiên, tự doanh trong nước lại có phiên bán ròng hơn 300 tỷ đồng
Phiên 17/11: Tự doanh nhanh tay chốt lời nhóm VN30, khối ngoại xả mạnh HDB
Áp lực của khối ngoại đã giảm đi đáng kể tạo điều kiện cho thị trường tăng ấn tượng.
Khối ngoại chỉ bán ròng 114 tỷ đồng trên 3 sàn trong đó HOSE bị bán ròng 119,08 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 6,64 tỷ đồng và UPCoM được mua ròng 11,72 tỷ đồng.
Trên HOSE, chiều mua xuất hiện những cổ phiếu lớn như MBB (+58,4 tỷ đồng), VHM (+48,6 tỷ đồng).
  
Trong khi đó, ở chiều bán ra, các mã trụ không còn bị xả mạnh. Cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là HDB (-144,2 tỷ đồng), kế đến là PVD (-39,1 tỷ đồng), VPB (-27,4 tỷ đồng). SAB (-25,5 tỷ đồng) có thể xem là cổ phiếu lớn nhưng quy mô bị rút ra thấp.
Trong khi đó, tự doanh lại có phiên chốt lời một loạt các mã VN30. Ngoài việc bán 113,17 tỷ đồng CVT, một loạt các mã VN30 như VNM (-22,14 tỷ đồng), VIC (-21,24 tỷ đồng), TCB (-18,65 tỷ đồng), MBB (-17,09 tỷ đồng), VCB (-14,92 tỷ đồng), MWG (-14,84 tỷ đồng), MSN (-13,48 tỷ đồng), FPT (-12,93 tỷ đồng), GAS (-12,12 tỷ đồng) đã bị bán ra không ít.
 Nguồn MBS.
Mã trong VN30 được tự doanh mua vào nhiều nhất chỉ có HPG (+13,45 tỷ đồng).
Các diễn biến này nhiều khả năng là hoạt động arbitrage liên quan đến đáo hạn phái sinh. Trong khi đó, E1VFVN30 (-11,57 tỷ đồng) vẫn cho thấy VN30 hút được tiền từ khối ngoại.
Trên HNX, PVS (+7,1 tỷ đồng) được giải ngân tốt và cũng đã có phiên tăng giá tích cực. Tuy nhiên, một loạt các mã TNG (-7,3 tỷ đồng), VCG (-4 tỷ đồng), SLS (-1,9 tỷ đồng), SHS (-1,5 tỷ đồng) lại bị tự doanh chốt lời khiến HNX có phiên bán ròng.
Trên UPCoM, ACV (+11,5 tỷ đồng), MCH (+9,1 tỷ đồng), VTP (+5,8 tỷ đồng), QNS (+2,3 tỷ đồng) nổi bật ở chiều mua qua đó giúp cho sàn có phiên mua ròng. Chiều bán, khối ngoại bán ra SKH (-5,9 tỷ đồng), VEA (-5,5 tỷ đồng), LTG (-4,8 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG