BizLIVE -

Cụ thể, khối này tiếp tục bán ròng gần 228 tỷ đồng trên HOSE, 19 tỷ đồng trên HNX và chỉ mua vào 27 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 16/8: Bán mạnh HPG, khối ngoại rút ròng thêm 220 tỷ đồng

Trên HOSE, tăng nhẹ giao dịch so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 336 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 564 tỷ đồng.

Bên mua chỉ tập trung giải ngân mạnh vào một số mã như VNM (523 nghìn đơn vị), VIC (135 nghìn đơn vị), PLX (228 nghìn đơn vị), MSN (171 nghìn đơn vị), PVD (599 nghìn đơn vị) và VHM (52 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, HPG bị bán ra mạnh nhất với tổng khối lượng hơn 4,3 triệu đơn vị, tương ứng 99 tỷ đồng. Chốt phiên, HPG giảm nhẹ 0,9%.

Ngoài ra, các mã khác cũng bị bán ra mạnh như VJC (396 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (3 triệu đơn vị), DXG (2,5 triệu đơn vị), VPI (500 nghìn đơn vị), VCB (238 nghìn đơn vị) và SAB (54 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 19 tỷ đồng, tương ứng 164 nghìn đơn vị. Trong đó, bên bán cũng chỉ tập trung vào 2 cổ phiếu chính là VCS (204 nghìn đơn vị), INN (29 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể vào các mã như TNG (16 nghìn đơn vị), PVS (11 nghìn đơn vị), SHS (20 nghìn đơn vị) và SD9 (20 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực, khối ngoại có phiên mua ròng hơn 27 tỷ đồng, tương ứng 765 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như ACV (73 nghìn đơn vị), VEA (95 nghìn đơn vị), QNS (155 nghìn đơn vị), VTP (24 nghìn đơn vị) và MCH (170 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này gần như không bán ra.

MAI HƯƠNG