BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng thêm 65 tỷ đồng trên HOSE, 13 tỷ đồng trên HNX và đã trở lại mua ròng gần 9 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 15/8: Giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ 69 tỷ đồng

Trên HOSE, hoạt động giao dịch giảm đột ngột, khối ngoại mua vào 192 tỷ đồng chỉ chiếm chưa đầy 4,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 257,4 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như MSN (182 nghìn đơn vị), DRC (285 nghìn đơn vị), VCB (81 nghìn đơn vị), VNM (50 nghìn đơn vị) và VIC (42 nghìn đơn vị). Tâm lý tích cực hơn, cả 5 mã kể trên đều tăng giá, trong đó, DRC và VCB tăng hơn 3%.

Ngược lại, khối ngoại tập trung bán ra ở hai cổ phiếu chính là HPG (2 triệu đơn vị) và VJC (297 nghìn đơn vị). Điều chỉnh nhẹ, HPG mất 0,9% còn VJC mất 1%.

Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như VRE (250 nghìn đơn vị), SSI (291 nghìn đơn vị), PLX (81 nghìn đơn vị) và GAS (30 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên bán ròng hơn 13 tỷ đồng, tương ứng 81 nghìn đơn vị. Trong đó, bên bán tập trung vào 2 cổ phiếu chính là VCS (98 nghìn đơn vị) và PVS (80 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS giảm nhẹ 0,5% còn VCS lại tăng hơn 1%.

Khối này chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như TNG (15 nghìn đơn vị), VMC (19 nghìn đơn vị) và SRA (16 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giảm mạnh giao dịch so với các phiên trước, khối ngoại chỉ mua vào 14,7 tỷ đồng và bán ra 5,7 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như GEG (102 nghìn đơn vị), QNS (84 nghìn đơn vị), LPB (209 nghìn đơn vị) và ACV (14 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như CTR (10 nghìn đơn vị), LTG (13 nghìn đơn vị) và MPC (8 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, LTG mất 2,4% còn MPC mất tới 12,4%.

MAI HƯƠNG