BizLIVE - Qua tự doanh, khối ngoại vẫn giải ngân vào các cổ phiếu VN Diamond. Tuy nhiên, khối này lại tiếp tục bán mạnh rổ VN30. Vì vậy, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 17 liên tiếp.
Phiên 15/3: Tự doanh bơm tiền vào VN Diamond, khối ngoại bán ròng phiên thứ 17
Theo thống kê, tự doanh mua ròng 112,73 tỷ đồng trên HOSE. Họ mua mạnh nhất các cổ phiếu MWG (+28,14 tỷ đồng), TCB (+26,43 tỷ đồng), FPT (+25,46 tỷ đồng), VPB (+22,52 tỷ đồng), MBB (+19,39 tỷ đồng), PNJ (+17,8 tỷ đồng). Nguồn tiền để tự doanh giao dịch vẫn đến từ khối ngoại khi họ bán ra được FUEVFVND (+42,81 tỷ đồng).
 Nguồn Fiintrade.
Trong khi đó, tổng quan phiên hôm nay khối ngoại bán ròng 406,86 tỷ đồng trên HOSE, cùng với bán ròng 889,38 tỷ đồng trên HNX, bán ròng 64,55 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 472,31 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VIC (+72,3 tỷ đồng), FUEVFVND (+44,1 tỷ đồng) là 2 mã được giải ngân đáng kể nhất. Chiều ngược lại, các mã VN30 bị bán ra rất bền bỉ. Họ xả ra NVL (-66 tỷ đồng), ACB (-53,5 tỷ đồng), HPG (-50,7 tỷ đồng), MBB (-45 tỷ đồng), CTG (-44,2 tỷ đồng), VHM (-42,6 tỷ đồng).
Trên HNX, VCS (+2,3 tỷ đồng), LHC (+1,5 tỷ đồng), IDJ (+1,2 tỷ đồng) được khối ngoại mua vào chưa nhiều so với các giao dịch bán ra của BVS (-3,4 tỷ đồng), KTS (-1 tỷ đồng).
Trên UPCoM, QNS (+6 tỷ đồng), PVM (+4,6 tỷ đồng) lép vế hoàn toàn so với VCP (-56,6 tỷ đồng), VTP (-20,5 tỷ đồng). Chuỗi bán ròng của VTP như vậy vẫn đang kéo dài lên con số 15.

MAI HƯƠNG