BizLIVE -

Bên bán tập trung vào 2 cổ phiếu chính là PDR và VCB với giá trị lần lượt 80,5 tỷ đồng và 34,2 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này vẫn giải ngân mạnh vào HPG với giá trị hơn 25 tỷ đồng.

Phiên 15/1: Khối ngoại chốt lời mạnh PDR và VCB giải ngân mạnh sang HPG

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 401,7 tỷ đồng và bán ra 437 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Như vậy, khối này quay trở lại bán ròng nhẹ 35,2 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là HPG (1 triệu đơn vị), VNM (126 nghìn đơn vị), VHM (140 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (531 nghìn đơn vị), CTG (322 nghìn đơn vị) và CII (254 nghìn đơn vị). Đột biến ở CII, cổ phiếu này chốt phiên ở mức giá 25.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 5,3%.

Ngược lại, ngoài PDR và VCB, khối ngoại chỉ bán ra nhẹ ở các mã như KBC (477 nghìn đơn vị), STB (426 nghìn đơn vị), FRT (173 nghìn đơn vị), NVL (46 nghìn đơn vị), BID (43 nghìn đơn vị) và TLG (53 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 1,1 tỷ đồng và bán ra 1,6 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là NRC (20 nghìn đơn vị), NBC (15 nghìn đơn vị) và VCS (1 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như PLC (60 nghìn đơn vị), HUT (61 nghìn đơn vị) và QHD (6 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại trở lại mua ròng 8,2 tỷ đồng, tương ứng 185 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VTP (43 nghìn đơn vị), QNS (75 nghìn đơn vị) và ACV (10 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như BSR (115 nghìn đơn vị), MCH (7 nghìn đơn vị) và SAS (7 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, BSR mất 1,4%, MCH mất 5,6% và SAS cũng mất gần 3%.

MAI HƯƠNG