BizLIVE - Phiên chốt lời mạnh của khối ngoại đã xuất hiện sau 2 phiên mua bán không quá quyết liệt. VHM là cổ phiếu bị khối ngoại mạnh tay nhất hôm nay.
Phiên 14/4: Khối ngoại bán ròng quy mô lớn
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 991,32 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 15,26 tỷ đồng HNX và bán ròng 7,58 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 1.014,16 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, khối ngoại vẫn được ghi nhận khá tốt ở chiều giải ngân với các mã FUESSVFL (+223,7 tỷ đồng), NVL (+72 tỷ đồng), HPG (+25,1 tỷ đồng).
Tuy nhiên, việc chốt lời lại diễn ra mạnh mẽ ở nhiều cổ phiếu lớn như VHM (-609,7 tỷ đồng), VNM (-165,1 tỷ đồng), VIC (-121,7 tỷ đồng), CTG (-56,2 tỷ đồng).
Các cổ phiếu VHM, VIC, VNM ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ giao dịch của khối ngoại trong đó VHM giảm nhiều nhất khiến cho thị trường phải cần đến các mã HPG, MSN, VCB liên thủ mới lấy lại được sắc xanh cho VN-Index
Ngoài ra, CRE (-131,9 tỷ đồng) cũng bị chốt lời đáng kể.
Trên HNX, VCS (+2,9 tỷ đồng), IDV (+1 tỷ đồng), SHB (+0,8 tỷ đồng) tỏ ra hoàn toàn lép vế trước các giao dịch bán ra của VND (-5,1 tỷ đồng), APS (-4,2 tỷ đồng), PVC (-2,5 tỷ đồng), S99 (-2,2 tỷ đồng), CKV (-1,6 tỷ đồng), TIG (-1,2 tỷ đồng). 
Trên UPCoM, MCH (+8,2 tỷ đồng), MML (+1,1 tỷ đồng) được mua vào tốt hơn nhưng cũng không thể vượt trên các mã VTP (-6,2 tỷ đồng), PVM (-4 tỷ đồng), VEA (-3,9 tỷ đồng), ACV (-3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG