BizLIVE - Khối ngoại đã không thể thu hẹp xu hướng bán ròng trong phiên cuối tuần khi giá trị bán ròng 3 sàn tăng trở lại 81,7 tỷ đồng. Tự doanh cũng có phiên rút tiền.
Phiên 14/2: Khối ngoại và tự doanh cùng bán ròng hơn 90 tỷ đồng
Tổng giá trị bán ròng của khối ngoại khi kết thúc phiên giao dịch là 81,7 tỷ đồng trong đó HOSE vẫn là nơi duy nhất bị bán ròng.
Giá trị bán ròng tại HOSE là 90 tỷ đồng trong đó MSN bị bán ra nhiều nhất là 19,5 tỷ đồng. Kế đến là HPG (-15,9 tỷ đồng) và NVL là 10,9 tỷ đồng. Nhìn chung các động thái này của khối ngoại không gây quá nhiều ảnh hưởng giá khi HPG đứng giá, MSN chỉ giảm 0,8% còn NVL giảm 0,6%.
Chiều mua, E1VFVN30 được mua ròng 18 tỷ đồng chiếm vị trí đứng đầu. Các mã lớn như STB và GAS được mua ròng tiếp theo, lần lượt 8,2 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng.
 Nguồn MBS.
Khối tự doanh cũng có diễn biến rút tiền nhưng giá trị lại không nhiều, đạt 11,7 tỷ đồng trên HOSE trong đó PLX bị bán ròng 22,2 tỷ đồng cùng với E1VFVN30 là 18,15 tỷ đồng. Việc mua thêm 10,5 tỷ đồng MWG và 9,72 tỷ đồng VCB đã giúp giảm đáng kể quy mô rút ra phiên hôm nay.
Với HNX, hoạt động mua ròng của khối ngoại vẫn tiếp diễn khi giá trị bơm vào đạt 3,89 tỷ đồng. VCS (+3,6 tỷ đồng), TIG (+1 tỷ đồng) là những cổ phiếu được mua nhiều nhất. Trong khi đó, NTP đứng đầu về quy mô rút ra cũng chỉ đạt 1,9 tỷ đồng.
Với UPCoM, QNS (+3,1 tỷ đồng) là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất đã giúp cho khối ngoại cũng có diễn biến mua ròng tại sàn. Tổng giá trị mua ròng tại UPCoM qua đó đạt 4,37 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG