BizLIVE -

Đứng đầu giá trị mua ròng, khối ngoại bỏ ra thêm 288,3 tỷ đồng để mua vào 13,4 triệu cổ phiếu CTG. Chốt phiên, cổ phiếu này tăng 1,3% vươn lên giá 23.500 đồng/cổ phiếu.

Phiên 14/1: Giải ngân mạnh vào CTG, khối ngoại tiếp tục bơm ròng 241 tỷ đồng

Ảnh hưởng từ giao dịch trên, khối ngoại có phiên bơm ròng 244,8 tỷ đồng vào HOSE. Trong khi đó, khối này bán ra 4,4 tỷ đồng trên UpCoM và chỉ mua vào hơn 800 triệu đồng trên HNX.  

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 749,8 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 505 tỷ đồng.

Ngoài CTG, khối ngoại chỉ giải ngân nhẹ vào các mã khác như VNM (100 nghìn đơn vị), SCS (75 nghìn đơn vị), HPG (395 nghìn đơn vị), VHM (93 nghìn đơn vị), GAS (81 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (449 nghìn đơn vị). Đột biến ở 2 cổ phiếu, SCS và HPG đều đạt mức tăng trên 3%.

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở các mã như CTI (3,1 triệu đơn vị), PDR (998 nghìn đơn vị), VCB (138 nghìn đơn vị), VJC (66 nghìn đơn vị), PVD (586 nghìn đơn vị), BVH (50 nghìn đơn vị) và BID (62 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 3,2 tỷ đồng và bán ra 2,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như SHB (192 nghìn đơn vị), PVI (10 nghìn đơn vị) và PIA (5 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ở một số mã như VCG (23 nghìn đơn vị), HUT (243 nghìn đơn vị) và GLT (5 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại vẫn bán ròng 4,4 tỷ đồng, tương ứng 480 nghìn đơn vị.  Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là BSR (432 nghìn đơn vị), MPC (69 nghìn đơn vị) và VEA (32 nghìn đơn vị).

Ngược lại, các cổ phiếu được mua vào là VTP (10 nghìn đơn vị), QNS (21 nghìn đơn vị), VGG (7 nghìn đơn vị) và LTG (12 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG