BizLIVE -

Hoạt động giao dịch khối ngoại vẫn duy trì ở mức rất thấp, khối ngoại bán ròng thêm hơn 33 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 13/9: Chưa tham gia cuộc chơi, khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ gần 18 tỷ đồng

Trên HOSE, khối này thực hiện mua vào 378 tỷ đồng, chỉ chiếm gần 8,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 412 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như HPG (2,3 triệu đơn vị), VJC (79 nghìn đơn vị), BID (196 nghìn đơn vị), PC1 (259 nghìn đơn vị), TNA (433 nghìn đơn vị) và DXG (286 nghìn đơn vị).

Đột biến nhất trong nhóm, BID tăng hơn 3% và chốt phiên ở mức giá 39.850 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này giảm tỷ trọng đều ở các mã như VNM (246 nghìn đơn vị), VRE (857 nghìn đơn vị), SSI (1,2 triệu đơn vị), MSN (198 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (394 nghìn đơn vị) và HDB (225 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như đứng ngoài, khối ngoại chỉ mua vào và bán ra cùng giá trị 1,4 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhẹ như TNG (20 nghìn đơn vị), PVI (5 nghìn đơn vị) và BVS (6 nghìn đơn vị). Tương tự, các mã bị bán ra nhẹ như CDN (18 nghìn đơn vị), PVG (46 nghìn đơn vị) và INN (4 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại chuyển sang mua ròng 15,4 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhiều nhất là QNS (160 nghìn đơn vị), OIL (393 nghìn đơn vị), MCH (50 nghìn đơn vị) và ACV (40 nghìn đơn vị) và VEA (22 nghìn đơn vị). Giao dịch hưng phấn, OIL tăng 2,8% còn ACV tăng tới 4,9%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như C21 (72 nghìn đơn vị), TCW (10 nghìn đơn vị) và BSP (9 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG