BizLIVE - Khối ngoại đang có những giao dịch khá cân bằng ở chiều mua lẫn chiều bán trên HOSE.
Phiên 13/10: Khối ngoại lại bán ròng dưới 50 tỷ đồng, tự doanh gây bất ngờ ở EIB
Trong chuỗi bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua, những phiên có quy mô giảm thiểu trở nên đáng chú ý. Và hôm nay, khối ngoại bán ròng chỉ còn 37,27 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Cụ thể, trên HOSE, họ bán bán ròng 26,44 tỷ đồng, và trên HNX mua ròng 2,02 tỷ đồng, trong khi UPCoM bán ròng 12,86 tỷ đồng.
MSN (-92,8 tỷ đồng) đứng đầu về bán ròng trên HOSE trong khi đó, VCB (+50 tỷ đồng, HPG (+26,4 tỷ đồng) là các mã được mua mạnh nhất.
Nguồn MBS.
Tự doanh trong khi đó mua ròng 14,14 tỷ đồng. Cổ phiếu EIB (+65,61 tỷ đồng) bất ngờ đứng đầu về mua ròng còn VCB (-43,37 tỷ đồng) lại là mã bị bán ra mạnh nhất.
Giao dịch tại TCB (+18,85 tỷ đồng), PVT (-16,67 tỷ đồng) của tự doanh cũng khá đáng chú ý trong phiên hôm nay.
Trên HNX, DTD (+2,3 tỷ đồng) đứng đầu chiều mua trong khi  VCS (-1,1 tỷ đồng) là cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất.
Còn trên UPCoM, VIB (-16,5 tỷ đồng) và ACV (-5,5 tỷ đồng) hoàn toàn lấn lướt ở chiều bán.

MAI HƯƠNG