BizLIVE -

Hoạt động giải ngân gần như không đáng kể, giao dịch của khối ngoại cũng giảm mạnh so với các phiên trước đây. 

Phiên 12/8: Khối ngoại bán ròng thêm hơn 2 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30
Trong đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tiếp tục đứng đầu giá trị bán ròng với 30 tỷ đồng, tương ứng 2,1 triệu đơn vị.

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 497 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 515 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là VRE (337 nghìn đơn vị), PLX (177 nghìn đơn vị), HDB (414 nghìn đơn vị), BID (286 nghìn đơn vị) và KBC (476 nghìn đơn vị). Đột biến ở KBC, cổ phiếu này bật tăng gần 3,9%, chốt phiên vươn lên mức giá 16.150 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, ngoài chứng chỉ quỹ E1VFVN30, khối ngoại cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như SGN (140 nghìn đơn vị), VCB (147 nghìn đơn vị), PHR (126 nghìn đơn vị), VNM (38 nghìn đơn vị) và GAB (300 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch cân bằng, khối ngoại mua vào và bán ra cùng giá trị gần 18 tỷ đồng. Trong đó, bên mua tập trung giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là PVS (512 nghìn đơn vị) và DGC (50 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, DGC mất 3,9% còn PVS giữ giá tham chiếu.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là VCS (120 nghìn đơn vị) và TNG (178 nghìn đơn vị). Ngược chiều nhau, VCS tăng hơn 1% còn TNG lại mất 3,2%.

Trên UpCoM, thận trọng hơn, khối ngoại chỉ mua vào 11,1 tỷ đồng và bán ra 8,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là NTC (12 nghìn đơn vị), Q NS (57 nghìn đơn vị) và BOT (29 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra ở một số ít các mã như VEA (56 nghìn đơn vị), BCM (33 nghìn đơn vị) và SAS (26 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA và BCM mất lần lượt 4,8% và 1,5% còn SAS lại tăng 7,8%.

MAI HƯƠNG