BizLIVE -

Không có nhiều điểm nhấn, khối ngoại thực hiện mua vào 371 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 399 tỷ đồng.

Phiên 12/6: Giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 21 tỷ đồng

Trên HOSE, giao dịch đi xuống, khối ngoại chỉ mua vào 371 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 399 tỷ đồng.

Bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như BVH (249 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1,3 triệu đơn vị), AST (99 nghìn đơn vị), PLX (103 nghìn đơn vị), POW (283 nghìn đơn vị) và KBC (278 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra tập trung ở các mã như VHM (465 nghìn đơn vị), VNM (162 nghìn đơn vị), FRT (270 nghìn đơn vị), SAB (33 nghìn đơn vị) và SBT (364 nghìn đơn vị). Đột biến ở FRT và SBT, hai cổ phiếu này đều tăng lần lượt 3,3% và 3%.

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua vào 2,8 tỷ đồng và bán ra 3,7 tỷ đồng. Như vậy, khối này quay trở lại bán ròng hơn 900 triệu đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là TNG (35 nghìn đơn vị), DGC (6 nghìn đơn vị) và NET (4 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này chỉ bán ra ở một số mã như DBC (34 nghìn đơn vị), HKB (971 nghìn đơn vị) và DS3 (35 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại có thêm phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị gần 8 tỷ đồng, tương ứng 143 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VEA (109 nghìn đơn vị), VTP (33 nghìn đơn vị) và GVR (190 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA tăng 2,6%, VTP tăng 2,3% còn GVR tăng tới 3,8%.

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra nhẹ ở 2 cổ phiếu ACV (43 nghìn đơn vị), BSR (150 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR mất 1,5% còn ACV tăng nhẹ 0,5%.

MAI HƯƠNG