BizLIVE - Khối ngoại trên HOSE ghi nhận bán ròng hơn 200 tỷ đồng trong khi tự doanh mua ròng hơn 90 tỷ đồng.
Phiên 12/4: Khối ngoại quay lại bán ròng nhẹ, tự doanh mua ròng hơn 90 tỷ đồng
Tự doanh mua ròng 91,83 tỷ đồng trong khi họ vẫn bán ròng FUEVFVND (-54,08 tỷ đồng) cho khối ngoại. Các mã được tự doanh mua vào nhiều nhất là VIC (+39,3 tỷ đồng), HPG (+36,37 tỷ đồng), HSG (+27,3 tỷ đồng), TCB (+24,75 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 212,2 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 171,67 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 24,76 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 43 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VIC (+110,7 tỷ đồng), STB (+94,8 tỷ đồng), NVL (+73 tỷ đồng) mới là các cổ phiếu được khối ngoại mua mạnh hơn cả FUEVFVND (+55,2 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, VPB (-96,8 tỷ đồng), VCB (-90,8 tỷ đồng), GAS (-85,2 tỷ đồng), CTG (-77,4 tỷ đồng) dù không bị bán mạnh nhưng lại có lực bán dàn trải đều khiến cho sàn bị rút tiền.
Trên HNX, cổ phiếu tạm thời VND (+178,2 tỷ đồng) được khối ngoại mua mạnh đột biến và đã góp phần cho sàn có được một phiên hút tiền ngoại.
Trên UPCoM, AMS (+1,6 tỷ đồng) là những mã ở 2 trái chiều trái ngược ACV (-14,9 tỷ đồng). Lực bán ra của ACV là lấn lướt hơn rõ rệt.

MAI HƯƠNG