BizLIVE -

HPG có phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp khi tăng hơn 2%, chốt phiên ở mức giá 29.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 1,7 triệu đơn vị, tương ứng gần 50 tỷ đồng.

Phiên 12/2: Giao dịch sôi động, khối ngoại trở lại mua ròng mạnh HPG

Trên HOSE, giao dịch đầy sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 885 tỷ đồng, chiếm 21% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 814 tỷ đồng.

Ngoài HPG, khối ngoại mua vào mạnh ở nhiều cổ phiếu khác như VCB (784 nghìn đơn vị), VNM (250 nghìn đơn vị), STB (1,9 triệu đơn vị), MSN (278 nghìn đơn vị), SSI (832 nghìn đơn vị), VIC (149 nghìn đơn vị) và POW (739 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra mạnh ở một số mã chính như DHG (689 nghìn đơn vị), VRE (1,1 triệu đơn vị), PVD (1,2 triệu đơn vị), VJC (140 nghìn đơn vị) và VHM (204 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch tích cực trở lại, khối ngoại chuyển sang mua ròng 7,8 tỷ đồng, tương ứng 165 nghìn đơn vị.

Bên mua tập trung vào 2 cổ phiếu chính là PVS (585 nghìn đơn vị) và VGC (142 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS tăng 1,1% lên giá 19.100 đồng/cổ phiếu còn VGC cũng tăng 0,5%.

Tương tự, khối này chỉ bán ra chính ở 2 cổ phiếu PVB (240 nghìn đơn vị) và HUT (620 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, PVB và HUT đều đạt mức tăng trên 2%.

Trên UpCoM, cân bằng hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 36,9 tỷ đồng và bán ra 36,1 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua giải ngân đều vào các mã như HVN (150 nghìn đơn vị), VTP (17 nghìn đơn vị), BSR (200 nghìn đơn vị), LPB (259 nghìn đơn vị) và OIL (112 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ tập trung bán ra ở VEA với khối lượng 246 nghìn đơn vị, tương ứng 12,5 tỷ đồng. Điều chỉnh mạnh, VEA mất hơn 3% về giá 50.200 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG