BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng gần 156 tỷ đồng trên HOSE và 35 tỷ đồng trên UpCoM nhưng chỉ mua vào hơn 5 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 12/11: Bán ra gần 1,4 triệu cổ phiếu VNM, khối ngoại rút ròng hơn 180 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 432 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 583 tỷ đồng.

Các mã được mua vào đều là HPG (1,5 triệu đơn vị), VHM (282 nghìn đơn vị), ROS (941 nghìn đơn vị), VRE (576 nghìn đơn vị), BID (281 nghìn đơn vị) và KBC (589 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm, BID và KBC đều tăng lần lượt là 1,9% và 1,7%.

Ngược lại, bên bán ròng tập trung giảm mạnh tỷ trọng ở VNM khi bán ra 1,4 triệu đơn vị, tương ứng 173,3 tỷ đồng. Chốt phiên, VNM mất 1,4% về lại giá 127.500 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác cũng bị bán ra như VIC (450 nghìn đơn vị), SSI (560 nghìn đơn vị), POW (741 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (494 nghìn đơn vị), VJC (45 nghìn đơn vị) và PLX (98 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp nhưng khối ngoại trở lại mua ròng 5,4 tỷ đồng, tương ứng 633 nghìn đơn vị.

Các mã được mua vào nhẹ như PVS (116 nghìn đơn vị), SHB (327 nghìn đơn vị), PVC (77 nghìn đơn vị) và PVI (16 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như DHT (13 nghìn đơn vị), VC3 (29 nghìn đơn vị) và VCS (4 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, rút ròng mạnh tay, khối ngoại bán ròng hơn 35 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu đơn vị. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là BSR (1,5 triệu đơn vị), ACV (157 nghìn đơn vị) và VEA (247 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào nhẹ các mã như VTP (26 nghìn đơn vị), BCM (40 nghìn đơn vị) và QNS (25 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG