BizLIVE -

Giao dịch đầy tích cực, VCB bật tăng hơn 2% chốt phiên ở mức giá 74.000 đồng/cổ phiếu, đây là vùng đỉnh cao nhất của VCB từ năm 2018.

Phiên 11/7: Giúp VCB vượt đỉnh, khối ngoại mua ròng thêm 139 tỷ đồng

Cùng với đó, khối ngoại có thêm phiên mua ròng 115 tỷ đồng trên HOSE, 23 tỷ đồng trên HNX và gần 1 tỷ đồng trên UpCoM.

Trên HOSE, giao dịch giảm nhẹ, khối ngoại thực hiện mua vào 499 tỷ đồng, chiếm gần 15% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 384 tỷ đồng.

Ngoài VCB, khối ngoại mua vào mạnh ở các mã khác như CTD (257 nghìn đơn vị), NVL (344 nghìn đơn vị), CTG (907 nghìn đơn vị), HVN (425 nghìn đơn vị) và VRE (313 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra tập trung ở các mã như MSN (366 nghìn đơn vị), VIC (145 nghìn đơn vị), HBC (999 nghìn đơn vị), HPG (502 nghìn đơn vị) và KDH (203 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, MSN và HBC đều mất tới 2%.

Trên HNX, khối ngoại thêm phiên mua ròng hơn 25,5 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị. Tương tự như các phiên trước, bên mua vẫn chỉ tập trung vào PVS với giá trị mua ròng hơn 25,5 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị. Điều chỉnh nhẹ, PVS mất 0,4% về lại giá 24.100 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như BCC (1,2 triệu đơn vị), TIG (248 nghìn đơn vị) và IDV (5 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã TNG (81 nghìn đơn vị), NTP (34 nghìn đơn vị) và SHB (140 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch khá cân bằng, khối ngoại thực hiện mua vào 43,4 tỷ đồng và bán ra 42,6 tỷ đồng.

Bên mua tập trung giải ngân nhẹ vào các mã như CTR (93 nghìn đơn vị), VGG (15 nghìn đơn vị) và GEG (34 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng bán ra ở một số mã chính như VEA (47 nghìn đơn vị), ACV (28 nghìn đơn vị) và BSR (184 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG