BizLIVE - Giao dịch của khối ngoại đầy thất thường thể hiện qua việc họ lại bán ròng sau khi mới trở lại bơm tiền ở phiên hôm qua.
Phiên 11/5: Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 280 tỷ đồng
Khối ngoại lại bán ròng trở lại với việc rút 294,39 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 19 tỷ đồng và chỉ mua ròng 27,4 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 285,98 tỷ đồng.
Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán mạnh các mã HPG (-225,8 tỷ đồng), NVL (-162,6 tỷ đồng) trong khi đó họ mua vào khá nhiều 3 mã Ngân hàng là VPB (+174,7 tỷ đồng), MSB (+97,5 tỷ đồng), STB (+45,8 tỷ đồng).
Trên HNX, BNA (+4,3 tỷ đồng), ART (+1,3 tỷ đồng), MBS (+1,3 tỷ đồng) là các mã được mua vào tốt nhất nhưng cũng không đủ sức lấn át lại chiều bán ra gồm SHB (-7,1 tỷ đồng), SHS (-4 tỷ đồng), PAN (-3,7 tỷ đồng), VND (-2,9 tỷ đồng).
Chỉ có trên UPCoM, các giao dịch mua vào ACV (+22,6 tỷ đồng), VTP (+5,2 tỷ đồng), MML (+3,8 tỷ đồng), HPP (+1,8 tỷ đồng) mới đủ sức át lại chiều bán ra. 2 cổ phiếu QNS (-6,8 tỷ đồng), SBS (-1,4 tỷ đồng) bị khối ngoại bán ra mạnh nhất.

MAI HƯƠNG