BizLIVE -

Khối này tiếp tục mua vào hơn 2,1 triệu cổ phiếu STB, 415 nghìn đơn vị VCB. Ảnh hưởng tích cực từ điều này, STB tăng đột biến 4,4% còn VCB cũng đạt mức tăng 2,8%.

Phiên 11/2: Khối ngoại gom thêm STB và VCB

Trên HOSE, hoạt động giao dịch diễn ra khá sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 779,3 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 768 tỷ đồng.

Ngoài STB và VCB, khối ngoại giải ngân nhẹ vào các mã khác như HPG (754 nghìn đơn vị), SSI (624 nghìn đơn vị), MSN (155 nghìn đơn vị), PDR (315 nghìn đơn vị), PVD (300 nghìn đơn vị) và DPM (151 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra hạn chế ở một số cổ phiếu như VHM (291 nghìn đơn vị), GAS (202 nghìn đơn vị), HDB (283 nghìn đơn vị), DHG (100 nghìn đơn vị), VNM (47 nghìn đơn vị) và HCM (133 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chuyển sang bán ròng hơn 9 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị.

Bên mua chỉ tập trung vào PVS với giá trị hơn 5,5 tỷ đồng, tương ứng 293 nghìn đơn vị. Giao dịch tích cực, PVS tăng thêm 2,2% lên giá 18.900 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này bán mạnh ở hai mã là VGC (501 nghìn đơn vị) và HUT (712 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VGC vẫn tăng thêm 3% còn HUT lại mất 2,9%.

Trên UpCoM, giao dịch chậm lại, khối ngoại chỉ mua vào 9,8 tỷ đồng và bán ra 7,7 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như OIL (188 nghìn đơn vị), HVN (67 nghìn đơn vị) và VTP (10 nghìn đơn vị). Chốt phiên, OIL và VTP tăng đột biến lần lượt 4,2% và 5,2%, còn HVN cũng tăng hơn 2%.

Ngược lại, khối này bán ra tập trung ở VEA với giá trị gần 5 tỷ đồng, tương ứng  95 nghìn đơn vị. Bất chấp điều này, VEA vẫn tăng hơn 6% lên giá 52.500 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG