BizLIVE -

Tiếp tục đứng đầu giá trị mua ròng, VRE và VHM được khối ngoại mua vào lần lượt 971 và 312 nghìn đơn vị, tương ứng 33,9 và 30,9 tỷ đồng. Chốt phiên, cả 2 cổ phiếu trên đều tăng nhẹ.

Phiên 11/11: Dòng tiền khối ngoại vẫn tìm đến VRE, VHM

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 455,8 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 445,9 tỷ đồng. Như vậy, khối này vẫn có phiên mua ròng nhẹ gần 10 tỷ đồng, tương ứng 1,8 triệu đơn vị.

Ngoài VHM và VRE, khối ngoại cũng giải ngân thêm vào các mã khác như HPG (1,2 triệu đơn vị), HDB (747 nghìn đơn vị), DXG (555 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (507 nghìn đơn vị), VCB (83 nghìn đơn vị) và BID (164 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này tập trung bán ra ở các mã như MSN (525 nghìn đơn vị), VNM (209 nghìn đơn vị), SAB (78 nghìn đơn vị), VJC (135 nghìn đơn vị), VIC (98 nghìn đơn vị) và POW (696 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, MSN mất 3% còn SAB và VIC đều mất hơn 1%.

Trên HNX, duy trì trạng thái tiêu cực, khối ngoại chỉ mua vào 2,5 tỷ đồng và bán ra 6,2 tỷ đồng. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là MAS (26 nghìn đơn vị), CEO (129 nghìn đơn vị) và PVS (51 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như VCS (8 nghìn đơn vị), BII (369 nghìn đơn vị) và SHB (35 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, VCS và SHB đều mất 1,5%.

Trên UpCoM, khối ngoại có thêm phiên bán ròng 12,8 tỷ đồng. Bên bán chỉ tập trung giảm mạnh tỷ trọng ACV khi bán ra 296 nghìn đơn vị, tương ứng 23 tỷ đồng. Chốt phiên, ACV giảm nhẹ 0,5% về lại giá 77.800 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này mua vào đều ở các mã như VTP (49 nghìn đơn vị), VEA (70 nghìn đơn vị), BSR (141 nghìn đơn vị) và HCM (10 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG