BizLIVE -

Đột biến, khối ngoại có phiên mua ròng hơn 1 triệu cổ phiếu ROS, tương ứng giá trị 25,3 tỷ đồng. Chốt phiên, ROS tăng nhẹ 0,4% vươn lên giá 25.750 đồng/cổ phiếu.

Phiên 11/10: Khối ngoại mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu ROS

Trên HOSE, tiếp tục gia tăng giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 550 tỷ đồng, chiếm hơn 14% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 620 tỷ đồng. Như vậy, khối này tiếp tục có phiên bán ròng gần 70 tỷ đồng, tương ứng 3,9 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là ROS (1 triệu đơn vị), VCB (262 nghìn đơn vị), VRE (657 nghìn đơn vị), VJC (69 nghìn đơn vị), GAS (54 nghìn đơn vị) và PLX (54 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại cũng tập trung bán ra mạnh ở các mã như VIC (469 nghìn đơn vị), HDB (1,1 triệu đơn vị), VHC (216 nghìn đơn vị), HPG (758 nghìn đơn vị), GEX (355 nghìn đơn vị) và DXG (263 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng 10,8 tỷ đồng, tương ứng 448 nghìn đơn vị. Trong đó, bên bán chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở PVS khi bán ra 581 nghìn đơn vị, tương ứng 10,9 tỷ đồng. Ngược với điều này, PVS vẫn tăng 1,1% khi chốt phiên.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như SCI (12 nghìn đơn vị), TIG (41 nghìn đơn vị), KLF (100 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch cân bằng, khối ngoại thực hiện mua vào gần 34 tỷ đồng và bán ra 32,2 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là LPB (803 nghìn đơn vị), QNS (194 nghìn đơn vị), ACV (42 nghìn đơn vị), GVR (150 nghìn đơn vị), OIL (110 nghìn đơn vị) và PXL (140 nghìn đơn vị). Hồi phục mạnh, LPB tăng gần 5,5% vươn lên giá 7.700 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, khối này chỉ tập trung bán ra ở 3 cổ phiếu chính là KDF (350 nghìn đơn vị), BSR (556 nghìn đơn vị) và VTP (8 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG