BizLIVE - Giao dịch chốt lời của khối ngoại vẫn đang là chủ đạo. Họ có động thái bán ra ở cả 3 sàn.
Phiên 11/1: Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp và diễn ra ở cả 3 sàn. Trên HOSE, họ bán ròng 266,09 tỷ đồng, và trên UPCoM bán ròng 34,09 tỷ đồng trên HNX và 50,85 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng khối ngoại bán ròng 351,05 tỷ đồng.
Cụ thể, các giao dịch mua vào KBC (+181,2 tỷ đồng), VRE (+97,1 tỷ đông), FUEVFVND (+92,2 tỷ đồng) diễn ra khá tốt trên HOSE. Tuy nhiên, khối này lại có động thái chốt lời mạnh LPB (-210,5 tỷ đồng), HPG (-182,8 tỷ đồng), VND (-122,2 tỷ đồng), VIC (-63,5 tỷ đồng) trong đó HPG đang liên tục bị bán chốt lời ra gần đây. Nhiều khả năng đây là chuyển động  liên quan đến thoái vốn của PENM IV.
Trên HNX, SHS (-11,8 tỷ đồng), PVS (-8,4 tỷ đồng), BVS (-5,1 tỷ đồng), VCS (-3,5 tỷ đồng) là các bằng chứng khác cho thấy tâm lý chốt lời đồng loạt của nhà đầu tư ngoại.
Trên UPCoM, khối ngoại chốt lời đặc biệt vào VTP 52,8 tỷ đồng khiến cho việc mua vào VEA (+5,5 tỷ đồng) trở nên không thấm tháp gì.

MAI HƯƠNG