BizLIVE -

Đồng thuận trên cả 3 sàn, khối ngoại bơm ròng thêm 192 tỷ đồng trên HOSE, 27 tỷ đồng trên HNX và 11,6 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 10/7: Khối ngoại mua ròng đột biến hơn 231 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 608 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 416 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là PLX (1 triệu đơn vị), GAS (250 nghìn đơn vị), VCB (331 nghìn đơn vị), HVN (336 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (771 nghìn đơn vị), CTD (105 nghìn đơn vị) và VRE (305 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, bên bán tập trung giảm tỷ trọng mạnh ở HPG khi bán ra 1,3 triệu đơn vị, tương ứng 27 tỷ đồng. Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như MSN (95 nghìn đơn vị), VHM (62 nghìn đơn vị), DXG (255 nghìn đơn vị), GEX (204 nghìn đơn vị), DIG (254 nghìn đơn vị) và HCM (128 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh tay với giá trị gần 27 tỷ đồng, tương ứng 966 nghìn đơn vị. Như các phiên trước đây, bên mua vẫn chỉ tập trung giải ngân vào PVS với giá trị hơn 30 tỷ đồng, tương ứng 1,3 triệu đơn vị. Chốt phiên, PVS tăng 2,5% lên giá 24.200 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã DBC (204 nghìn đơn vị), SHS (78 nghìn đơn vị), VCS (6 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại quay trở lại mua ròng 11,6 tỷ đồng, tương ứng 739 nghìn đơn vị.

Bên mua tập trung giải ngân vào các mã như VTP (61 nghìn đơn vị), BSR (407 nghìn đơn vị), LPB (320 nghìn đơn vị), GVR (94 nghìn đơn vị) và QNS (33 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VTP và LPB đều tăng trên 2%, các mã còn lại cũng giao chốt phiên trong sắc xanh.

Ngược lại, khối này bán ra nhẹ ở một số mã như VEA (75 nghìn đơn vị), ACV (20 nghìn đơn vị) và OIL (82 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG