BizLIVE -

Trái chiều trong nhóm ngân hàng, khối ngoại tiếp tục chốt lời VCB khi bán ra 678 nghìn đơn vị, trong khi lại mua vào gần 2,4 triệu đơn vị CTG. Chốt phên, VCB và CTG tăng lần lượt 0,9% và 4,9%.

Phiên 10/1: Chốt lời VCB, khối ngoại chuyển tiền vào CTG

Trên HOSE, ảnh hưởng từ giao dịch mua 18,9 triệu cổ phiếu PGD, tương ứng 1.020 tỷ đồng, giúp khối ngoại có phiên mua ròng đột biến với tổng giá trị hơn 1.072 tỷ đồng.

Ngoài PGD và CTG, khối này cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như HPG (1,1 triệu đơn vị), VNM (181 nghìn đơn vị), HDB (378 nghìn đơn vị), SAB (43 nghìn đơn vị), VHM (109 nghìn đơn vị) và MSN (160 nghìn đơn vị).

Tương tự, ngoài VCB khối ngoại cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như KDC (1,3 triệu đơn vị), AGG (774 nghìn đơn vị), PDR (209 nghìn đơn vị), HCM (235 nghìn đơn vị), FRT (209 nghìn đơn vị) và CTD (78 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 2,1 tỷ đồng và bán ra 4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào là ART (293 nghìn đơn vị), TNG (31 nghìn đơn vị) và DP3 (32 nghìn đơn vị). Khối này cũng chỉ bán ra ở một số ít các mã như WCS (7 nghìn đơn vị), INN (28 nghìn đơn vị) và SHB (63 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng nhẹ 8,4 tỷ đồng, tương ứng 1,7 triệu đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VEA (110 nghìn đơn vị), LPB (200 nghìn đơn vị) và QNS (29 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA tăng 2,8%, LPB tăng hơn 4% còn QNS cũng tăng 0,7%.

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như ACV (17 nghìn đơn vị), VGI (20 nghìn đơn vị) và GVR (10 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG