BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị CTCP FECON cùng thành viên ban kiểm soát của 2 doanh nghiệp là TNI và LMH.
Phạt Phó chủ tịch FECON cùng thành viên ban kiểm soát 2 doanh nghiệp
Ảnh minh họa.
Ngày 24/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị của CTCP FECON (mã chứng khoán: FCN) với số tiền phạt 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ngày 14/6/2018, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhận được đăng ký giao dịch bán 300.000 cổ phiếu FCN của ông Trần Trọng Thắng và HoSE đã công bố thông tin thời gian giao dịch của ông là từ ngày 19/6/2018 đến ngày 18/7/2018. Tuy nhiên, ngày 18/6/2018, ông Thắng đã thực hiện bán 245.000 cổ phiếu FCN.
Cùng ngày, UBCKNN đã quyết định xử phạt bà Nguyễn Giang Thanh, thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Thành Nam (mã chứng khoán: TNI) 55 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Giang đã mua 399.000 cổ phiếu TNI và bán 389.200 cổ phiếu TNI từ ngày 27/5/2019 đến ngày 30/5/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, HoSE về việc dự kiến giao dịch.
Một thành viên Ban Kiểm soát khác của TNI cũng bị UBCKNN xử phạt vì không báo cáo về dự kiến giao dịch là bà Nguyễn Hồng Vân. Theo đó, bà Vân bị phạt 40 triệu đồng vì đã mua 74.610 cổ phiếu TNI và bán 70.060 cổ phiếu TNI vào ngày 16/5/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, HoSE.
Tương tự, UBCKNN cũng xử phạt bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Kiểm soát viên CTCP Landmark Holding (mã chứng khoán: LMH) 45 triệu đồng vì đã mua 321.470 cổ phiếu LMH trong khoảng thời gian từ ngày 2/11/2018 đến ngày 7/11/2018 nhưng không báo cáo UBCKNN, HoSE về việc dự kiến giao dịch.

HOÀNG HÀ