BizLIVE - CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An và Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí bị phạt mỗi công ty 100 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các báo cáo tài chính.
Phạt KAC và PVE mỗi công ty 100 triệu đồng vì “ỉm” công bố báo cáo tài chính
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (mã KAC)100 triệu đồng) vì đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu: Thông tin ngày ký hợp đồng kiểm toán năm 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018.
Công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn hàng loạt các báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2019 cùng các biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 
Tương tự, UBCKNN phạt Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (mã PVE) 
100 triệu đồng vì không công bố thông tin tài liệu: BCTC quý I/2019, BCTC quý II/2019, BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét.
PVE cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu báo cáo tài chính các quý, báo cáo thường niên năm 2017, 2018.

HOÀNG HÀ