BizLIVE - Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 150 triệu đồng vì sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật.
Phạt công ty con của VNDirect 150 triệu đồng vì dùng vốn của khách hàng đầu tư trái quy định
Ảnh minh họa.
Ngày 23/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.
Theo đó, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A bị phạt 150 triệu đồng vì sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đầu tư tiền gửi cho khách hàng ủy thác vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A được thành lập ngày 4/3/2008 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do Chứng khoán VNDirect sở hữu 100% vốn điều lệ.
Ngày 11/4/2019, UBCKNN đã ban hành Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty này lên 100 tỷ đồng. Đồng thời, cho phép, công ty này được bổ sung nghiệp vụ kinh doanh tư vấn đầu tư chứng khoán.

HOÀNG HÀ