BizLIVE - CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC (mã BVS) vừa thông báo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Đậu Minh Lâm từ nhiệm Chủ tịch Chứng khoán Bảo Việt
Ông Đậu Minh Lâm từ nhiệm tại BVSC.

Cụ thể, BVSC vừa thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Đậu Minh Lâm kể từ ngày 31/8/2018.

Ông Đậu Minh Lâm sinh năm 1978 có trình độ thạc sỹ tài chính ngân hàng. Ông giữ vị trí chủ tịch BVSC từ tháng 5/2016. Trước đó, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)…

Công ty cũng tiến hành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ thời điểm trên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1978, trình độ thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng. Ông Tuấn được bầu vào thành viên HĐQT công ty từ tháng 5/2016. Cùng năm này,  ông còn được giao vị trí Giám đốc Khối quản lý hoạt động Tập đoàn Bảo Việt. Trước đó, ông giữ ở nhiều ban như Ban thư ký tổng hợp, Ban đầu tư dự án, Ban đầu tư chiến lược của Tập đoàn này.

HUYỀN TRÂM