BizLIVE - Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NTC và khớp lệnh mua 0 cổ phiếu nhưng sau 1 tuần kể từ khi hết hạn đăng ký, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân của bà Thủy.
NTC: Chậm giải trình, một cá nhân bị phạt hơn 20 triệu đồng
Cụ thể, ngày 01/11/2017, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.
Bà Thủy bị phạt tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
Trước đó, từ ngày 19/12/2016 đến ngày 17/01/2017 bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, người liên quan với ông Huỳnh Trung Trực - Chủ tịch HĐQT CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NTC (khớp lệnh mua 0 cổ phiếu) nhưng đến ngày 23/01/2017 Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

VĂN CAO