Hai quỹ thuộc Dragon Capital đã mua lại số cổ phiếu trên từ bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, vợ chủ tịch CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Nhóm Dragon Capital đã mua vào 10 triệu cổ phiếu PDR
Dự án The EverRich 2

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), ngày 5/2, VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 10 triệu cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt từ bà Nguyễn Thị Diệu Hiền sang cho 2 nhà đầu tư:

+ Vietnam Enterprise Investments Limited: 7.000.000 cổ phiếu

+ Amersham Industries Limited : 3.000.000 cổ phiếu

Đây là 2 quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý. Với thị giá cổ phiếu PDR hiện xoay quanh mức 16.700 đồng thì lượng cổ phiếu trên có trị giá gần 170 tỷ đồng (khoảng 8 triệu USD). Số cổ phiếu trên tương đương với 7,7% cổ phần của Phát Đạt.

Trước giao dịch trên, bà Diệu Hiền đã đăng ký bán 11 triệu trên tổng số 19,2 triệu cổ phiếu PDR đang nắm giữ. Bà là vợ của ông Nguyễn Văn Đạt, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Phát Đạt đồng thời là cổ đông lớn nhất của công ty với 76,8 triệu cổ phiếu, tương đương 59% cổ phần.

Ông Nguyễn Văn Đạt hiện đang trong thời gian đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu.

Phát Đạt hiện có kế hoạch tăng vốn từ 1.302 tỷ lên 2.018 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu và chào bán ưu đãi tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá.

Thanh khoản của cổ phiếu PDR đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, lượng giao dịch bình quân đạt gần 200 nghìn đơn vị/phiên.

Theo Trí Thức Trẻ